Idrettshistorisk begivenhet i Harstad

Her starter den første isleggingen av «Marinersløkka», byens første offisielle ishockeyflate. Et sted må man starte. Nå håper alle våre 60 barn på rask progresjon på anleggsutvikllingen i byen, slik at vi i løpet av kort tid utvikler oss fra 1950- forhold til 2018-nivå. Ishallen må komme snart. Det er garantert at kapasiteten i den hallen umiddelbart får full utnyttelse.

Takk til Ole Andreas Stangness Andreassen som fanget denne idrettshistoriske begivenheten i Harstad.

is Harstad