Å kunne gå på skøyter er ingen medfødt egenskap

Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at alle barn mellom 4  og 10 år (2017-2011 årgangene) (+/- år) skal få muligheten til å prøve vår skøyte- og ishockeyskole hele TRE ganger gratis. Det er i tillegg gratis utlån av skøyter og hjelm så langt lageret vårt rekker (se info om utstyr lenger ned på siden).

Med andre ord: prøveordningen og lån av utstyr, sikrer dere mot større utgifter dersom barnet ikke ønsker å delta videre! For eksempler på utgifter til utstyr, gå til Priser (klikk her).

Ønsker man så å fortsette etter de tre prøvegangene må det betales medlemskomtingent. Klubben har ingen treningsavgifter i tillegg.

Harstad Ishockey legger opp til en progresjon som tar hensyn til det enkelte barnets alder og ferdighetsnivå, med lek og mestring i sentrum. Under forklarer vi de naturlige stegene.

NB!

Alle må registrere barna (klikk her for registrering) før dere kommer til oss første gang. Dette gjelder også de som kun ønsker å prøve, slik at trenerne stiller forberedt til neste trening.

HARSTAD ISHOCKEYKLUBB TILBYR TRE ULIKE AKTIVITETER BASERT PÅ ALDER, FERDIGHET OG EGET ØNSKE

1 Skøyteskole


Skøyteskolen er ren skøyteopplæring for nybegynnere mellom 4 og 10 år, med fokus på å ha det gøy og lære skøyteferdigheter. Skolen er inndelt i to nivåer, gruppe 1 og 2. Ingen trenger å ha erfaring med is før de begynner hos oss. Vi lærer å gå på skøyter på 1-2-3.

Alle nye starter i gruppe 1 (hvit drakt). Når ferdighetene øker blir man flyttet til gruppe 2 (rosa drakt) som byr på nye utfordringer. Det er viktig at man er på en gruppe hvor man får oppleve mestring.  Det skal være moro på isen og alle barna skal få masse positiv oppmerksomhet mens de lærer seg å skøyte. Våre flotte trenere veileder i samråd med foresatte og barn.

2 Hockeyskole


Etter gruppe 2 er hockeyskolen neste trinn, om barna ønsker det. Her starter vi med kølle og puck, samt enkle spill-øvinger. Klubben har køller og beskyttelsesutstyr til gratis utlån så langt lageret rekker (Se info om utstyr under).

Hockeyskolen er for alle under 10 år, etter dette går man over på aldersbestemte grupper.

3 Skøyte- og Hockeytrening


Etter hockeyskolen vil det naturlige steget videre være treninger i aldersbestemte grupper. Her fokuseres det på samspill, teknikk og mengdetrening. Den enkelte vil føle mestring og progresjon sammen med de andre på laget.

Aldersbestemte lag er for sesongen 2021 delt inn i trinnene 11-13 år (10-08 årgangene) og 14-16 år  (07-05 årgangene). Dette vil tilpasses etterspørsel, foreldre som banemannskap og lagleder samt trenerkapasitet.

Utstyr til skøyteskolen

Må ha på dette nivået

 • Hjelm av uansett type
 • Hansker eller votter
 • Skøyter av uansett type

Nyttig, men ikke absolutt nødvendig

 • Hockeyhjelm med gitter

Trengs egentlig ikke på dette nivået

 • Hockeybeskyttelse utover hjelm
 • Hjelm: Sykkel-/alpinhjelm har de fleste hjemme.  Så fort en har bestemt seg for å fortsette bør en prøve å få tak i en hjelm med gitter. Husk at gitteret må være tilpasset barnets hodestørrelse. (Merk: Harstad Mariners’ hjelmfarge er marineblå)
 • Hansker/votter: Som ikke trekker fuktighet. Ull setter seg fast i isen.
 • Bekledning: Kjeledress eller annet tøy som ikke trekker fuktighet.
 • Skøyter: Alle typer skøyter ok helt i starten, men skal du kjøpe nye, velger du hockeyskøyter med snøring.
Utstyr til hockeyskolen

Må ha på dette nivået

 • Hockeyhjelm med gitter.
 • Hockeyskøyter.
 • Hockeykølle.
 • Halsbeskytter.

Nyttig, men ikke absolutt nødvendig

 • Hockeyhansker.
 • Legg- og knebeskytter.
 • Albuebeskytter.
 • Hockeybukse.
 • Susp.
 • Utstyrsbag.

Trengs ikke på dette nivået

 • Hockeybeskyttelse utover det nevnt til venstre.
 • Hjelm: Sykkel-/alpinhjelm har de fleste hjemme.  Så fort en har bestemt seg for å fortsette bør en prøve å få tak i en hjelm med gitter. Husk at gitteret må være tilpasset barnets hodestørrelse. (Merk: Harstad Mariners’ hjelmfarge er marineblå)
 • Hansker/votter: Som ikke trekker fuktighet. Ull setter seg fast i isen.
 • Bekledning: Kjeledress eller annet tøy som ikke trekker fuktighet.
 • Skøyter: Alle typer skøyter ok helt i starten, men skal du kjøpe nye, velger du hockeyskøyter med snøring.
Hva inneholder skøyte- og ishockeyskolen?

Vi følger konseptet NIHF Skøyte- og hockeyskole som er den offisielle begynneropplæringen i regi av Norges Ishockeyforbund.

I løpet av høst og vinter jobber vi for å få til trening og kamp mot andre lag i regionen og besøk i ishaller I Tromsø og eller i Narvik.

Som et introduksjons- og rekrutteringstilbud finnes egne bestemmelser for løkkehockey  i ishockeyforbundets kampreglementet Her stilles lavere krav til anlegg, kunnskap og ferdigheter.

Forsikring

Deltakere på skøyte- og ishockeyskole under 13 år:
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Deltakere på skøyte- og ishockeyskole over 13 år:
Det jobbes mot Norges ishockeyforbund (NIHF) og forsikringsselskap med en egen lisens for den eldre delen av gruppen. En avklaring av dette skulle foreligge sesongen 17/18, men NIHF fikk ikke på plass en løsning. Det jobbes dermed videre vedrørende dette punktet.
Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for aktive spillere, eller ordne med privat forsikring.

Deltakere på lag over 13 år:
For å kunne spille aktiv ishockey / delta i seriespill må utøverne løse lisens hos NIHF.