Velkommen til Mariners

Klubbens offisielle navn er Harstad ishockeyklubb, med tilnavnet Mariners. Mariners betyr sjøfarere og gir en forankring til byens historie og framtid som er knyttet til havet.

Klubbens visjon er:
Vi skal bli et attraktivt idrettsalternativ for alle og primært drive barne- og ungdomshockey, et seniorlag vil komme som en langsiktig konsekvens.
På kort sikt drives aktiviteten ute på naturis og på lang sikt innendørs.

Klubbens verdier er:
Inkludering, oppdragelse og idrettsglede

Skikk, bruk og sikkerhet på Kanebogen stadion
Marinersløkka er plassert på indre bane og er vår treningsflate. Islegging og stell skjer på dugnad.
På Kanebogen er det to idrettslag som bruker anlegget, Harstad skøyteklubb og Harstad ishockeyklubb. Det er viktig at vi utvikler en god praksis hvor begge klubbene tar hensyn til hverandres behov.
Vi setter pris på at foreldre er nær barna på treningene. For å komme til Marinersløkka må hurtigløpsbanen krysses.

 • Sjekk at sko ikke er skitne og drar med seg grus og småstein over isen! Dette er spesielt viktig i perioder hvor det er strødd på parkeringsplassen. Ta gjerne med ekstra sko som benyttes inne på banen. Småstein på isen skader skøytestål og kan være vanskelig å slipe bort.
 • Kryss lengdeløpsbanen forsiktig, vær oppmerksom på at skøyteløpere kan komme i stor fart.
 • Ved maskinaktivitet på banen er det viktig å holde seg godt unna banen inn mot bygningene på langsiden. Foreldrene må passe ekstra godt på barna i slike situasjoner.
 • Når det er trening på hurtigløpsbanen samtidig som vi har ishockeytrening er det ekstra viktig å ta hensyn til hverandre.
  • Vi bruker ikke hurtigløpsbanen til annet enn å krysse tvers over den for å komme til og fra Marinersløkka.
  • Er det hinderløype eller annen aktivitet på langsida må vi ta veien rundt aktivitetsområdet når vi krysser banen for ikke å forstyrre aktiviteten.

Anbefalte regler når våre medlemmer deltar i uorganisert puck og kølleaktivitet.

 • Hjelm med gitter for alle under 18 år. Eldre kan bruke hjelm uten gitter. Alle spillere har minimum leggbeskyttere, hansker og hjelm.
 • Pucken skal som hovedregel være på isen, ikke i lufta.
 • Følgende er ikke tillatt:
  • Køller/puck over knehøyde
  • Taklinger og farefullt spill
  • Slagskudd

NIHF skøyte- og hockeyskole

Skøyte- og Hockeyskolen til Mariners er en del av NIHF Skøyte- og Hockeyskole-konseptet. NIHF Skøyte- og Hockeyskole er utviklet av Norges Ishockeyforbund og er et rekrutteringsopplegg for barn. Opplegget er delt inn ulike nivåer etter barnas ferdigheter, der lek og mestringsfølelse står sentralt. Barnet flyttes opp til nye grupper, når de er klar for de nye utfordringene og vil kunne mestre det neste nivået. Opplevelsen av å mestre nivåer er viktig for selvtilliten og motivasjonen for å fortsette. 

Utstyr til skøyte- og hockeyskole

Skøyte- og hockeyskole er et todelt program hvor man først lærer grunnleggende skøyteteknikker før man får gå videre til mer hockeyspesifikk aktivitet.

 

Utstyr til skøyteskolen:

Må ha på dette nivået

 • Hjelm av uansett type
 • Hansker eller votter
 • Skøyter av uansett type

 

Nyttig, men ikke absolutt nødvendig på dette nivået

 • Hockeyhjelm med gitter

 

Trengs egentlig ikke på dette nivået

 • Hockeybeskyttelse utover hjelm

 

 • Hjelm: Sykkel-/alpinhjelm har de fleste hjemme.  Så fort en har bestemt seg for å fortsette bør en prøve å få tak i en hjelm med gitter. Husk at gitteret må være tilpasset barnets hodestørrelse. (Merk: Harstad Mariners’ hjelmfarge er marineblå)
 • Hansker/votter: Som ikke trekker fuktighet. Ull setter seg fast i isen.
 • Bekledning: Kjeledress eller annet tøy som ikke trekker fuktighet.
 • Skøyter: Alle typer skøyter ok helt i starten, men skal du kjøpe nye, velger du hockeyskøyter med snøring.

 

Utstyr til hockeyskolen

Må ha på dette nivået

 • Hockeyhjelm med gitter.
 • Hockeyskøyter.
 • Hockeykølle.
 • Halsbeskytter.

 

Nyttig, men ikke absolutt nødvendig

 • Hockeyhansker.
 • Legg- og knebeskytter.
 • Albuebeskytter.
 • Hockeybukse.
 • Susp.
 • Utstyrsbag.

 

Trengs ikke på dette nivået

 • Hockeybeskyttelse utover det nevnt til venstre.

 

Når barna flyttes over på hockeyskolen kan de skaffe seg beskyttelsesutstyr gradvis til de har fullt utstyr. Dette er utstyr under listen “nyttig, men ikke absolutt nødvendig” over. Dette utstyret blir påbudt når man etter hvert flyttes over til aldersbestemte lag (nivået etter hockeyskolen).

NB1: Det er spesielt viktig å passe på at hjelm, hansker og kølle passer til barna. Hjelmen må være liten nok til å kunne brukes uten noe under. Hanskene bør være i størrelse 8- eller 9 tommer for nybegynnere i 5-8 års alderen. For store hansker (11» og 12») gjør det problematisk å holde køllen riktig. Når det gjelder køllen bør den være tynn i skaftet og ha bøyd blad. Lengden kan godt være til opp mellom nesen og haken med skøyter på. En hovedregel er at den hånda man skriver med er den hånda man holder øverst på kølla. Det betyr at det vanligste er å bruke venstrefattet kølle (merket left.) Men det finnes unntak og den enkelte må ofte prøve seg litt fram i starten. Klubben har køller som kan benyttes til utprøving.

NB2: Harstad Mariners kan være behjelpelig med utlån av utstyr, samt råd til innkjøp av hockeyutstyr.  Spør oss! For å få låne utstyr i klubben må du være medlem. På skøyteskolen får alle tre gratis prøveomganger før de må betale medlemskontingent.

Aldersinndeling for Harstad Mariners

Skøyteskole 4-10 år, 

Hockeyskole 4-10 år

Grupper deles inn etter alder og ferdigheter underveis.

Aldersbestemte lag opprettes etter hvert.

Skøyte- og hockeytrening 11-13 år. Avhengig av etterspørsel, trenerkapasitet, foreldre som banemannskap og lagleder vil denne gruppen enten trene sammen med hockeyskolen eller få egen treningstid.

Skøyte- og hockeytrening 14-16 år. Oppstart av aktivitet for  denne gruppen krever at foreldre kan stille som lagleder og banemannskap samt trenerkapasitet,

Skøyte- og hockeytrening 17 år og eldre. 
Dette er en uorganisert aktivitet utenfor klubbens ansvar. Men vi stiller istiden vår til disposisjon for denne gruppen.

Forsikring:

Deltakere på skøyte- og ishockeyskole under 13 år:
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Deltakere på skøyte- og ishockeyskole over 13 år:
Det er mulig å betale for spillerlisens i NIHF.
Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Dette ansvaret ligger på deltakeren/ foresatte. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for aktive spillere, eller ordne med privat forsikring.

Deltakere på lag over 13 år:
For å kunne spille aktiv ishockey / delta i seriespill må utøverne løse lisens hos NIHF.